Werken vanuit

je kracht 

 

TiP. studenten klaarstomen voor de toekomst

Talentvol bezig zijn, en werken vanuit jouw kracht! Hoe fijn zou dat zijn? TiP. helpt je graag bij het ontdekken van de talenten van jouw studenten zodat zij niet alleen de juiste studiekeuzes maken, maar straks ook vol zelfvertrouwen de arbeidsmarkt betreden! Studenten, inspireren, motiveren en een andere kijk creëren. Dat is onze passie!

Door voor, tijdens en na de opleiding de focus te leggen op talenten, ontstaat er een talentvolle ontwikkeling. Dit brengt veel voordelen met zich. Zo wordt de kans op het vroegtijdig beëindigen van een opleiding verkleind, net zoals de kans op een mismatch op de arbeidsmarkt en de daaropvolgende uitval.

Verwachtingsmanagement staat hierin centraal. Want welk beeld hebben de studenten van hun gekozen opleiding? En matcht dit met de praktijk? Wij gaan daarom niet alleen in gesprek met jou en je studenten maar stellen daarnaast ook ons netwerk beschikbaar voor het creëren van een passende stageplaats of meeloopdag.

Voor opleiders & docenten

Checkt jouw organisatie of er een match is tussen de student en de gekozen opleiding? Of hoeveel studenten er daadwerkelijk doorstromen vanuit de opleiding naar de praktijk? TiP. ondersteunt hierbij. Wij voorkomen graag een mismatch door aan de voorkant te investeren in het talent van de student! Door het talent van studenten vroegtijdig centraal te stellen, wordt de kans op een succesvolle, duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt vergroot. En dat is waar het om gaat: de juiste verbinding zoeken. Want: past de opleiding bij de student? Pas dan ontstaat er plezier in het leren! Met als resultaat minder stress, meer motivatie en een hoger slagingspercentage.

PRO/VSO

Ook in het voortgezet onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PRO) is loopbaanoriëntatie en -begeleiding essentieel. Veel leerlingen in het VSO en het PRO verlaten vroegtijdig het onderwijs zonder diploma of vinden het lastig om na het behalen van de opleiding zelfstandig een passende baan te vinden.

TiP. ondersteunt deze jongeren door de verbinding te leggen tussen student, onderwijs en arbeidsmarkt. Door onze jarenlange ervaring met het begeleiding en bemiddelen vervullen wij graag een rol in het voorkomen van vroegtijdig uitval. Jongeren zijn vatbaar voor een sociaal isolement, burn-out of depressie. Uitkeringsaanvragen van deze jongeren zetten wij graag om in een talentvol traject. Door met jezelf aan de slag te gaan, krijg je inzicht en overzicht. Dit zorgt voor intrinsieke motivatie en brengt je dichterbij de arbeidsmarkt. Een baan is zoveel meer dan een inkomen!

TiP. inspireert

Talentontwikkeling

Door onze inspiratiesessies laten wij docenten met een andere blik kijken naar de studenten. Hoe ontdek je het talent van de student? Hoe kan de student duurzaam geplaatst worden op de arbeidsmarkt? Sluit de opleiding en toekomstige werkomgeving aan bij de talenten van de student?

Verbinden student – onderwijs – arbeidsmarkt

Welk beeld hebben de studenten van hun gekozen opleiding? En matcht dit met de praktijk? Wat als een student niet op zijn plek zit in de opleiding en of stageplek? Wij stellen graag ons netwerk beschikbaar voor het creëren van een passende stageplaats of meeloopdag.

Interimopdrachten

Op zoek naar tijdelijke ondersteuning op het gebied van stagebegeleiding? Of interesse in coaching voor decanen, mentoren of docenten? TiP. helpt graag! Ook voor het geven van gastlessen zijn wij te benaderen. Voorkom vroegtijdig uitval en neem contact met ons op!

TiP. Thuis in Talent

TiP. zorgt voor zelfinzicht, minder mismatches en arbeidsmarktkennis! Wij leren je de focus te leggen op datgeen waar jij van gaat stralen. In jouw studie bijvoorbeeld, maar ook in jouw stage of werk. Ook kun je bij ons terecht voor unieke inspiratiesessies waarin wij studenten, docenten, decanen en mentoren meenemen in de wereld van talentontwikkeling!